රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්රහය – 4

විශේෂයෙන් ම මෙරට සහෝදර සිංහල බෞද්ධ ජනයා අතර මුස්ලිම්වරුන් පිළිබඳ බියක් හා සැකයක් ඇතිකිරීම පිණිස ඥානසාර හාමුදුරුවෝ නිතර මාධ්‍යය සාකච්ඡාවන්හි

Read more

රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්‍රහය – 3

ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මාධ්‍යය සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමින් පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොලකරු ‘අල්ලාහ්’ යන අදහසින් ඉතා අපහාසාත්මක අයුරින් කරුණු දක්වා

Read more

රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්‍රහය – 2

මෙම ලිපියෙන් ඥානසාර හිමියන් නිතර නිතර මාධ්‍යය සාකච්ඡාවලදී මතුකරන බරපතල චෝදනාවක් පිළිබඳ ව විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අපේක්ෂා කරන්නෙමු. මෙම විග්‍රහයන්

Read more

රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්‍රහය – 1

සිංහල ජනයා බහුතරයක් ලෙසින් ජීවත්වන ලොව එකම රට ශ්‍රී ලංකාවයි. ඔවුන් අතුරින් අතිමහත් බහුතරය බෞද්ධයන් ය. මෙය පදනම් කරගනිමින් මෙය

Read more

ඉස්ලාමය අතහැර නිදහස සොයායන මුස්ලිම්වරු: මෙය, සත්‍යය පදනම් වුවක් ද? නොමැතිනම් හිස් ප්‍රලාපයක් ද?

“ඉස්ලාමය අත්හැර නිදහස සොයායන මුස්ලිම්වරු” යන මැයෙන් 2021 සැප්තැම්බර් 11 දිනැතිව ප්‍රියන්ජන් සුරේෂ් ද සිල්වා මහතා විසින් ‘දේශය’ පුවත්පතට සපයා

Read more

හලාල් ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

අනුමත (හලාල්) හා තහනම් (හරාම්) සංකල්පය පිළිබඳව නොයෙක් ආකාරයේ නිවැරදි නොවූ මත ඉදිරිපත් වී ඇති බව දකින්නට ඇත. මෙයට ප්‍රධාන

Read more

සති අග අරුණ පුවත්පත හා සහීහ් අල් බුහාරී හදීස් ග්‍රන්ථය

සති අග අරුණ පුවත්පත හා සහීහ් අල් බුහාරී හදීස් ග්‍රන්ථය 2019 අප්‍රියෙල් 28 වැනි ඉරු දින “සති අග අරුණ” පුවත්

Read more