එකම රටක් එකම නීතියක් – කෙටි පැහැදිලි කිරීමක්

රටේ උත්තරීතර නීතිය වූ රාජ්‍යය ව්‍යවස්ථාව මුළු මහත් රටටම එකකි. ශ්‍රී ලංකාවේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය ද මුළු මහත් ප්‍රජාවටම එකසේ

Read more

රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්‍රහය – 6

නැවත වරක් මාධ්‍යය සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමින් ඥානසාර හාමුදුරුවන් විසින් අල් කුර්ආනයේ වැකියක අංකය පමණක් සඳහන් කරමින් පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ වගකීම

Read more

රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්‍රහය – 5

මෑතක දී පවත්වන ලද මාධ්‍යය සාකච්ඡාවකදී රාජකීය පණ්ඩිත ඥානසාර හිමියන් විසින් අල් කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනයක් උපුටා දක්වමින් ‘අල්ලාහ් මහා කුමන්ත්‍රණකරුවාය”

Read more

රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්‍රහය – 4

විශේෂයෙන් ම මෙරට සහෝදර සිංහල බෞද්ධ ජනයා අතර මුස්ලිම්වරුන් පිළිබඳ බියක් හා සැකයක් ඇතිකිරීම පිණිස ඥානසාර හාමුදුරුවෝ නිතර මාධ්‍යය සාකච්ඡාවන්හි

Read more

රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්‍රහය – 3

ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මාධ්‍යය සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමින් පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොලකරු ‘අල්ලාහ්’ යන අදහසින් ඉතා අපහාසාත්මක අයුරින් කරුණු දක්වා

Read more

රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්‍රහය – 2

මෙම ලිපියෙන් ඥානසාර හිමියන් නිතර නිතර මාධ්‍යය සාකච්ඡාවලදී මතුකරන බරපතල චෝදනාවක් පිළිබඳ ව විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අපේක්ෂා කරන්නෙමු. මෙම විග්‍රහයන්

Read more

රාජකීය පණ්ඩිත ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉස්ලාමයට එරෙහිව නගන චෝදනා පිළිබඳ විග්‍රහය – 1

සිංහල ජනයා බහුතරයක් ලෙසින් ජීවත්වන ලොව එකම රට ශ්‍රී ලංකාවයි. ඔවුන් අතුරින් අතිමහත් බහුතරය බෞද්ධයන් ය. මෙය පදනම් කරගනිමින් මෙය

Read more

ඉස්ලාමය අතහැර නිදහස සොයායන මුස්ලිම්වරු: මෙය, සත්‍යය පදනම් වුවක් ද? නොමැතිනම් හිස් ප්‍රලාපයක් ද?

“ඉස්ලාමය අත්හැර නිදහස සොයායන මුස්ලිම්වරු” යන මැයෙන් 2021 සැප්තැම්බර් 11 දිනැතිව ප්‍රියන්ජන් සුරේෂ් ද සිල්වා මහතා විසින් ‘දේශය’ පුවත්පතට සපයා

Read more